Art-Mar – Centrum Usług Dydaktycznych

Integracja sensoryczna

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 
Termin:
 • Po utworzeniu grupy

Czas trwania:

 • 355 godzin

Zapisy:

Miejsce:

 • Siedziba główna Art-Mar

 

ODBIORCY:

Studia skierowane są do osób pracujących w placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych / przedszkola, szkoły – w tym specjalne , ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki fizjoterapii i rehabilitacji, ośrodki wczesnej interwencji itp.

CEL STUDIÓW:

Zapoznanie z założeniami i organizacją pracy metodą integracji sensorycznej.

Wiedza przekazana uczestnikom studiów pozwoli na sprawne zarządzanie terapią integracji sensorycznej oraz innymi tak, aby wzajemnie się uzupełniały, funkcjonowały w ramach pracy placówki oświatowej i korespondowały ściśle z możliwościami i rozwojem dziecka przy ścisłej współpracy rodziców.

ZAKRES STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

Zagadnienia anatomii, neurofizjologii, kinezyterapii, podstawy rehabilitacji, praktyka pedagogiczna/terapeutyczna.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

 • Anatomia i neurofizjologia rozwojowa.
 • Dziecko – Uczeń – niepełnosprawności i zaburzenia rozwoju.
 • Rozwój systemów percepcyjnych – wzrok, słuch, czucie, obserwacja, diagnoza.
 • Rozwój psychoruchowy dziecka.
 • Teoria odruchów sensomotorycznych.
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu : napięcie mięśniowe, postawa, motoryczność.
 • Funkcjonowanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, nadpobudliwością psychoruchową, autyzmem, mózgowym porażeniem dziecięcym.
 • Wprowadzenie do teorii integracji sensorycznej. Założenia, metody. Organizacja terapii na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej.
 • Diagnoza terapeutyczna. Testy integracji sensorycznej, próby kliniczne, interpretacja.
 • Zajęcia praktyczne.
 • Kinezyterapia, podstawy rehabilitacji, teoria masażu klasycznego i segmentarnego, hydroterapia.
 • Podsumowanie studiów / zaliczenie / egzamin.
 

Warunkiem uczestnictwa w w/w studiach jest złożenie następujących dokumentów:

 • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • kserokopii dowodu osobistego
 • wpisowe 500 zł (wliczone w koszt studiów)